Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)
102-02-4
11/02/2011
Пета сесия
приет
16/03/2011
брой 26/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 16/03/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/03/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/03/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/03/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала