Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
154-01-23
24/02/2011
Пета сесия
приет
20/04/2011
брой 35/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/03/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/03/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/04/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/04/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала