Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г.
102-02-7
14/03/2011
Пета сесия
приет
14/04/2011
брой 34/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/04/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/04/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/04/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/04/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала