Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация
102-02-15
24/06/2011
Шеста сесия
приет
13/07/2011
брой 57/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/07/2011 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/07/2011 - приет(зала първо гласуване)
  • 13/07/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала