Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение
202-02-3
13/01/2012
Осма сесия
приет
15/02/2012
брой 17/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/02/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/02/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/02/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/02/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала