Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за горите
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
253-07-6
22/02/2012
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/05/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/06/2012 - приет(зала второ гласуване)
  • 18/06/2012 - наложено вето(вето президент)
  • 27/06/2012 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 27/06/2012 - оспорен по принцип(преразглеждане зала (след вето))
  • 12/07/2012 - отхвърлен(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала