Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
202-02-8
02/03/2012
Осма сесия
приет
12/09/2012
брой 73/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/09/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/09/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/09/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/09/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала