Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
202-01-34
26/06/2012
Девета сесия
приет
14/11/2012
брой 93/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/09/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/09/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/11/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/11/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала