Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
302-02-2
14/01/2013
Единадесета сесия
приет
30/01/2013
брой 14/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/01/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/01/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/01/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/01/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала