Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)
302-02-1
27/05/2013
Първа сесия
приет
30/05/2013
брой 49/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/05/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/05/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/05/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/05/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала