Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
302-01-8
22/07/2013
Първа сесия
приет
16/08/2013
брой 74/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/07/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/07/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 31/07/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/08/2013 - приет(зала второ гласуване)
  • 08/08/2013 - наложено вето(вето президент)
  • 16/08/2013 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 16/08/2013 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала