Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България
354-01-42
23/07/2013
Първа сесия
приет
10/12/2013
брой 108/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/09/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/09/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/10/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/10/2013 - приет(зала второ гласуване)
  • 07/11/2013 - наложено вето(вето президент)
  • 22/11/2013 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 27/11/2013 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала