Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
302-01-24
03/10/2013
Втора сесия
приет
07/11/2013
брой 101/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/10/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/10/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/11/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/11/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала