Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране Изменeнието на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
302-02-17
22/10/2013
Втора сесия
приет
14/11/2013
брой 102/2013 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/11/2013 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/11/2013 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/11/2013 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/11/2013 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала