Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
353-10-22
01/11/2013
Втора сесия
приет
26/02/2014
брой 18/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 16/01/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/01/2014 - приет(зала второ гласуване)
  • 30/01/2014 - наложено вето(вето президент)
  • 26/02/2014 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 26/02/2014 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала