Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Министерството на вътрешните работи
302-01-39
11/11/2013
Втора сесия
приет
19/06/2014
брой 53/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 27/02/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/02/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/05/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/05/2014 - приет(зала второ гласуване)
  • 10/06/2014 - наложено вето(вето президент)
  • 19/06/2014 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 19/06/2014 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала