Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на Изборен кодекс
354-01-96
12/12/2013
Втора сесия
приет
04/03/2014
брой 19/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/01/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/01/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/02/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/02/2014 - приет(зала второ гласуване)
  • 01/03/2014 - наложено вето(вето президент)
  • 04/03/2014 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 04/03/2014 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала