Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Сметната палата
454-01-18
12/02/2014
Трета сесия
приет
15/04/2014
брой 35/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/03/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/03/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/03/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/03/2014 - приет(зала второ гласуване)
  • 10/04/2014 - наложено вето(вето президент)
  • 15/04/2014 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 15/04/2014 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала