Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
453-04-5
27/02/2014
Трета сесия
приет
29/04/2014
брой 40/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/04/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/04/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала