Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
453-09-15
27/03/2014
Трета сесия
приет
11/07/2014
брой 61/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/07/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/07/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала