Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СПЗ)")
402-02-6
02/12/2014
Първа сесия
приет
11/12/2014
брой 103/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/12/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/12/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/12/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/12/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала