Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
502-01-10
30/01/2015
Втора сесия
приет
14/05/2015
брой 38/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/03/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/03/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/05/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/05/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала