Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за военното разузнаване
554-01-47
11/03/2015
Втора сесия
приет
05/11/2015
брой 88/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-155
 • Дата: 29/05/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-163
 • Дата: 11/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-168
 • Дата: 12/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-175
 • Дата: 16/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-181
 • Дата: 16/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-187
 • Дата: 17/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-191
 • Дата: 17/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-201
 • Дата: 17/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Законопроект за военното разузнаване
 • Входящ номер: 554-04-207
 • Дата: 17/06/2015
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 20/05/2015 - внесен(зала първо гласуване)
 • 20/05/2015 - приет(зала първо гласуване)
 • 01/10/2015 - внесен(зала второ гласуване)
 • 01/10/2015 - приет(зала второ гласуване)
 • 15/10/2015 - наложено вето(вето президент)
 • 05/11/2015 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 05/11/2015 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала