Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB)
502-02-8
13/03/2015
Втора сесия
приет
09/04/2015
брой 29/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/04/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/04/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/04/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/04/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала