Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
554-01-72
08/04/2015
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/06/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/06/2015 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала