Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
502-01-56
06/07/2015
Трета сесия
приет
17/03/2016
брой 26/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/11/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/11/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/03/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/03/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала