Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците
502-02-24
20/07/2015
Трета сесия
приет
08/10/2015
брой 81/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 08/10/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/10/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 08/10/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/10/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала