Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за защита на класифицираната информация
502-01-59
20/07/2015
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация
Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/12/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/12/2015 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала