Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
553-07-38
17/09/2015
Четвърта сесия
приет
25/02/2016
брой 19/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/02/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/02/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала