Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
502-02-28
17/09/2015
Четвърта сесия
приет
06/11/2015
брой 89/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/11/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/11/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/11/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/11/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала