Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца
554-01-164
14/10/2015
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца
Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца
Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/04/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/04/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала