Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
502-02-32
15/10/2015
Четвърта сесия
приет
06/11/2015
брой 89/2015 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/11/2015 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/11/2015 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/11/2015 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/11/2015 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала