Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
502-02-38
20/11/2015
Четвърта сесия
приет
15/01/2016
брой 8/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/01/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/01/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/01/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/01/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала