Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
502-01-98
14/12/2015
Четвърта сесия
приет
22/06/2016
брой 51/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 02/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/06/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/06/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала