Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и неговия вътрешен правилник
502-02-44
28/12/2015
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 04/02/2016 - оттеглен от вносителя(оттеглен)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала