Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за културното наследство
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
853-13-26
16/11/2018
Четвърта сесия
приет
19/12/2018
брой 1/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 23/11/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала