Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
802-01-54
22/11/2018
Пета сесия
приет
01/02/2019
брой 13/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 28/01/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/01/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/01/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/01/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 01/02/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/02/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/02/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала