Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси
802-01-55
26/11/2018
Пета сесия
приет
13/02/2019
брой 17/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 24/01/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала