Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
853-19-23
28/11/2018
Четвърта сесия
приет
06/12/2018
брой 105/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 05/12/2018
  • Удължен срок за предложения: 03/12/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/12/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/12/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала