Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Изборния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
 2. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
853-03-91
19/12/2018
Пета сесия
приет
06/03/2019
брой 21/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 15/01/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 14/02/2019 - внесен(зала второ гласуване)
 • 14/02/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
 • 14/02/2019 - приет(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
 • 14/02/2019 - приет(зала второ гласуване)
 • 25/02/2019 - наложено вето(вето президент)
 • 05/03/2019 - приет(преразглеждане комисии (след вето)) - Комисия по правни въпроси
 • 06/03/2019 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
 • 06/03/2019 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала