Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
902-01-2
10/01/2019
Шеста сесия
приет
31/01/2019
брой 13/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 28/01/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/01/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/01/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 23/01/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 31/01/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/01/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 31/01/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала