Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
954-01-3
25/01/2019
Шеста сесия
приет
13/03/2019
брой 25/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 15/02/2019
  • Удължен срок за предложения: 01/03/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала