Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
902-02-3
31/01/2019
Шеста сесия
приет
22/02/2019
брой 20/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/02/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/02/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/02/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/02/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/02/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/02/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала