Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.
902-02-4
01/02/2019
Шеста сесия
приет
14/02/2019
брой 18/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/02/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/02/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/02/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/02/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/02/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/02/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала