Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
902-01-9
26/02/2019
Шеста сесия
приет
05/06/2019
брой 47/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/04/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала