Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
902-01-11
01/03/2019
Шеста сесия
приет
08/05/2019
брой 41/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 04/04/2019
  • Удължен срок за предложения: 11/04/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
оттегляне на предложение № 954-04-59/05.04.2019 г. /Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
  • 12/03/2019 - НСОРБ ( първо гласуване)
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала