Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
953-02-19
27/03/2019
Шеста сесия
приет
05/04/2019
брой 33/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/04/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 05/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/04/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала