Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
954-01-30
23/04/2019
Шеста сесия
приет
16/05/2019
брой 42/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 13/05/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала