Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за държавната собственост
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост
  2. Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост
953-03-35
08/05/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 13/05/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала