Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за публичните предприятия
902-01-27
05/06/2019
Седма сесия
приет
26/09/2019
брой 79/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 10/07/2019
  • Удължен срок за предложения: 17/07/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за публичните предприятия
Законопроект за публичните предприятия
оттегляне на предложение № 954-04-123/16.07.2019 г. /Законопроект за публичните предприятия
Законопроект за публичните предприятия
Законопроект за публичните предприятия
Законопроект за публичните предприятия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала